Kiedy jest wypadek przy pracy

Zdarzeniem przy pracy jest zdarzenie która wystąpiła w nagłej chwili, nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną,lub spowodowało uraz lub śmierć.Wypadek przy pracy uważa się, gdy jest to nieoczekiwane wydarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć, lub wystąpiło podczas wykonywania pracy.

Więcej w temacie: Szkolenia okresowe BHP dla kadry Krapkowice

Za chorobę zawodową uważa się taką, która jest spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla naszego zdrowia będących w zakładzie pracy.Zatrudniony, który został narażony na czynniki szkodliwe, nie zawsze może zdarzyć się, że zachoruje w związku z wykonywanym zawodem z istniejącymi w fabryce czynnikami szkodliwymi.Jednak przytrafiają się przypadki kiedy pracownik zaczyna mieć problemy zdrowotne w związku z wykonywaniem zawodu, wywołanym czynnikami szkodliwymi, wtedy taki stan może zostać uznany za chorobą zawodową.

Za chorobę zawodową uważa się taką która istnieje w wykazie chorób zawodowych.Jeżeli u zatrudnionego podejrzewa się chorobę zawodową, to pracodawca jest obowiązany powiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną i właściwego okręgowego inspektora pracy o takiej sytuacji pracownika.Taki pracownik, u którego stwierdzi się chorobę zawodową taki pracownik ma prawo do otrzymania renty.U zatrudnionego, który uległ ciężkiemu wypadkowi, oraz został uznany za trwały uszczerbek na zdrowiu również może starać się o wypłatę renty.

Advertisements